Najpopularniejsze egzaminy z języka angielskiego

stusy englishNajbardziej rozpowszechnionymi egzaminami, do których podchodzą Polacy, są bez wątpienia te zaliczane do Grupy Egzaminów Cambridge z Ogólnego Języka Angielskiego (inaczej Cambridge ESOL – English for Speakers of Other Languages). Należą do nich: KET, PET, FCE, CAE, CPE. Wszystkie one w głównej mierze różnią się stopniem zaawansowania prezentowanych umiejętności, uznawane są jednak na całym świecie i mają status międzynarodowy. Poniżej bardziej szczegółowa charakterystyka każdego z nich.

KET (Key English Test)

Najprostszy z testów Grupy Cambridge o ważności bezterminowej. Do jego zdobycia wystarczy znajomość języka na poziomie podstawowym. Kandydaci ubiegający się o ten stopień muszą posługiwać się angielskim w stopniu umożliwiającym komunikatywność w mało skomplikowanych sytuacjach życia codziennego. Aby osiągnąć ten poziom wiedzy, zwykle wystarczy 180-200 godzin nauki.

PET (Preliminary English Test)

Egzamin na poziomie średniozaawansowanym niższym. Do jego uzyskania wymagana jest wiedza większa niż ta osiągnięta podczas przygotowania do testu KET, umożliwiająca komunikację w różnego rodzaju sytuacjach zawodowych i towarzyskich. W tym przypadku, przed przystąpieniem do sprawdzenia swoich możliwości, zaleca się odbycie kursu trwającego średnio 350 godzin.

FCE (First Certificate in English)

Jeden z najpopularniejszych (i najlepiej rozpoznawalny w tej grupie egzaminów) test o średniozaawansowanym poziomie trudności. Przez Ministerstwo Edukacji Narodowej uznany został jako równoważny wobec dawnego egzaminu państwowego ze znajomości tego języka. Dyplomowany poziom FCE wymagany jest obecnie na wielu stanowiskach, takich jak: służba cywilna, przewodnik wycieczek, handlowiec, przemysłowiec. Zwykle staje się też warunkiem rozpoczęcia edukacji na uczelniach wyższych. Przygotowanie do tego egzaminu zwykle następuje po odbyciu 600-650 godzin kursu.

CAE (Certificate in Advanced English)

Egzamin na poziomie zaawansowanym. On także został uznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego uzyskanie często konieczne jest m.in do odbywania polskiej służby cywilnej, pracy na stanowisku przewodnika wycieczek czy nauczyciela języka angielskiego. Mile widziane jest także w szkolnictwie wyższym i oświacie, np. jako jeden z warunków decydujących o przyjęciu kandydata na studia. Właściwe przygotowanie do uzyskania dyplomu ze statusem potwierdzającym znajomość języka na tym poziomie zajmuje ok. 750 – 800 godzin.

CPE ( Certificate of Proficiency in English)

Certyfikat świadczący o wysokim poziomie zaawansowania. Podobnie jak jego dwaj poprzednicy (certyfikaty FCE i CAE), cieszy się uznaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Urzędu Służby Celnej. Dodatkowo, Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało go za dokument wymagany w przypadku pracowników ministerstwa, jako dowód świadczący o ich dostatecznych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>